Beleggen in Obligaties? De Beste Tips voor Beginners! [2024]

Gemiddelde leestijd: 36 minuten

De meeste mensen die aan beleggen denken zullen gelijk aan aandelen denken.

Hoewel de aandelen erg veel verhandeld worden is er een markt die echt veel groter is.

En dat is de obligatiemarkt.

Obligaties zijn over het algemeen veel minder risicovol dan de aandelen.

Dit zorgt ervoor dat obligaties ook wel eens worden gezien als een soort alternatief voor je normale spaarrekening.

Mocht jij er over nadenken om zelf in de obligaties te gaan zitten dan is het geen verkeerd idee om dit artikel even goed door te nemen.

We hebben namelijk de belangrijkste informatie voor je op een rijtje gezet als het aankomt op het kopen van deze obligaties.

Door middel van deze informatie kom je niet meer zo snel voor verrassingen te staan en kan je direct goed van start gaan.

Obligaties betekenis – wat zijn obligaties eigenlijk? 

Voordat we in kunnen gaan op de kenmerken en risico’s van obligaties is het noodzakelijk om op de eerste plaats te kijken naar de obligaties zelf.

Wat is een obligatie namelijk?

Een obligatie kan gezien worden als een soort schuldbewijs.

In feite is het een bewijs dat jij een bepaalde lening hebt gegeven aan een land, overheid of onderneming.

Degene die van jou heeft geleend zal dus bij jou in het krijt staan, het bedrag moet namelijk wel worden terugbetaald.

De periode waarover mag worden terugbetaald is altijd vooraf vastgesteld. Dit noemen we ook wel de looptijd van de obligatie.

Over het algemeen zal de looptijd ergens tussen de 5 en 30 jaar liggen al hangt dit echt af van de obligatie die je in het bezit hebt.

In ruil voor het lenen krijg je een bepaalde rente. Dit noemen we ook wel de coupon. 

Het kan zijn dat een uitgevende instelling in de tussentijd tijdens het lenen failliet is gegaan.

Dit is dan ook echt een van de grootste risico’s van het kopen van obligaties, hier komen we straks nog even op terug.

De meeste obligaties zijn beursgenoteerd. Dit houdt in dat de rente die je krijgt op de obligatie afhankelijk zal zijn van de koers.

Dit wordt vaak uitgedrukt in een percentage.

Als er een bepaalde obligatie met 4% is gedaan dan zal het bedrag wat is afgelost zijn terugbetaald met 96%. 

Verschillende soorten obligaties 

Wat veel mensen niet weten is dat er verschillende soorten obligaties bestaan.

Er zitten verschillende voordelen en nadelen aan ieder soort obligatie, het is dus noodzakelijk dat je op de hoogte bent van de onderlinge verschillen.

Om je wat beter op weg te helpen hebben we de belangrijkste soorten obligaties hieronder voor je op een rijtje gezet: 

De gewone obligatie 

Dit kan gezien worden als een reguliere lening bij een bepaald land, bedrijf of instelling.

Deze obligatie staat vast voor een paar jaar.

Het voordeel is het feit dat deze obligatie relatief weinig risico’s kent en dat het rendement hoger ligt dan bij het sparen.

Het nadeel is wel het feit dat het een relatief dure investering is en dat deze obligaties eigenlijk echt alleen maar bedoeld zijn voor op de langere termijn. 

De bankobligaties 

Deze obligaties lijken sterk op die van hierboven.

Het enige verschil zit hem echter in het feit dat je bij deze obligatie een lening hebt lopen bij de bank.

Belangrijk om te weten is dat ook een bank failliet kan gaan, denk bijvoorbeeld maar aan de kredietcrisis van 2008.

Wel is het zo dat de risico’s bij banken minder hoog zijn dan bij de normale bedrijven die obligaties verstrekken aan beleggers. 

De Convertible obligatie 

Dit is een obligatie die voor een bepaalde koers kan worden geruild tegen aandelen, hier komt de naam dan ook vandaan.

Mocht je een belegger zijn die naast obligaties ook graag in de aandelen wilt gaan dan is dit een goede optie om te kiezen.

Het spreekt voor zich dat er aan deze obligatie meer risico’s kleven dan met de normale obligaties.

Dit komt voornamelijk door het feit dat deze obligaties worden aangeboden door de bedrijven die een relatief zwakke balans hebben. 

De Perpetual obligatie 

Dit is een obligatie die eeuwig duurt.

Echter zit er een clausule aan vast waardoor het mogelijk is om eerder uit te stappen.

Dit geldt voor de uitgever.

Een voordeel van dit type obligatie is dat de rente pas na 10 jaar veranderd met opslag, hierdoor ligt het rendement dus over het algemeen iets hoger.

Dit maakt ze gelijk handig voor op de lange termijn.

Een nadeel is wel dat deze erg gevoelig is voor veranderingen van de rente en dat het risico op faillissement aanzienlijk groter is dan bij de andere obligaties. 

De Reverse Convertibles 

Dit zijn obligaties die afgelost kunnen worden met vooraf bepaald aantal aandelen, tegen een vooraf bepaalde prijs.

Hierbij heb je geen kooprecht, maar koopplicht.

Als je veel geld wilt verdienen en niet bang bent om risico te lopen dan zijn dit de meest lucratieve obligaties om voor te kiezen.

Echter zitten er dus wel veel risico’s aan verbonden. 

Obligatie koersen – hoe is de prijs opgebouwd? 

Nu je wat meer weet over de obligaties in het algemeen is het handig om nog even in te gaan op de koers van de obligatie.

Zoals we al even kort hebben benoemd zal het rendement tot stand komen door middel van de rente die is afgesproken voor die specifieke obligatie.

Echter heeft een obligatie eigenlijk ook altijd zelf een bepaalde koers.

Dit noemen we ook wel de koerswaarde.

Deze nominale waarde zal in veel gevallen afwijken van de daadwerkelijke marktwaarde.

Als obligaties op een beurs worden verhandeld dan zal de koerswaarde afwijken van de nominale waarde van de obligatie.

Indien je de obligaties vasthoudt tot het einde van de looptijd dan zal je eigenlijk niet naar de koers hoeven te kijken.

Je krijgt namelijk de nominale waarde weer terug op de datum dat de obligaties vervallen.

Als je een obligatie echter hebt aangeschaft om hier wel mee te handelen dan zal je wel rekening moeten houden met de koers van de lening. 

De grootste risico’s van obligaties

Als het aankomt op de handel in obligaties zijn er bepaalde risico’s waar je zeker rekening mee moet houden.

Het is namelijk niet zo dat er geen enkel risico zit aan het beleggen in obligaties.

Om het wat makkelijker voor je te maken hebben we hieronder de grootste risico’s op een rijtje gezet waar jij je altijd van bewust moet zijn bij het beleggen: 

1. Renterisico en koersen

De rentestand en obligatiekoersen hebben een omgekeerde relatie.

Als de rentes dalen, stijgt de prijs van obligaties die op de markt worden verhandeld over het algemeen.

Wanneer de rente stijgt, heeft de prijs van obligaties de neiging om te dalen.

Dit gebeurt doordat bij dalende rentes beleggers proberen om de hoogste rentes zo lang mogelijk vast te leggen.

Om dit te doen kopen ze bestaande obligaties op die een hogere rente betalen dan de heersende marktrente.

Deze stijging van de vraag vertaalt zich in een stijging van de obligatieprijs.

Aan de andere kant, als de heersende rente zou stijgen, zouden beleggers natuurlijk obligaties die een lagere rente betalen van de hand doen.

Dit zou de obligatiekoersen doen dalen. 

Hoe zit dit in de praktijk?

Een belegger bezit een obligatie die tegen nominale waarde handelt en een rendement van 4% heeft.

Stel dat de heersende marktrente stijgt tot 5%.

Wat zal er gebeuren?

Beleggers zullen de 4% obligaties willen verkopen ten gunste van obligaties die 5% rendement opleveren, waardoor de 4% obligaties zullen gaan dalen

2. Herbeleggingsrisico

Een ander risico voor obligatiebeleggers is het herbeleggingsrisico.

Je ziet dit terug aan het risico dat de opbrengsten tegen een lager tarief moeten worden herbelegd dan de fondsen voorheen verdienden.

Een van de belangrijkste manieren waarop dit risico zich voordoet, is wanneer de rente in de loop van de tijd daalt en opvraagbare obligaties door de emittenten worden uitgeoefend.

Door de opvraagbaarheid kan de emittent de obligatie vóór de vervaldag aflossen.

Als gevolg daarvan ontvangt de obligatiehouder de hoofdsom.

Deze wordt vaak met een lichte premie ten opzichte van de nominale waarde betaald.

Het nadeel van een opvraging van een obligatie is echter dat de belegger dan een stapel contanten overhoudt die hij of zij mogelijk niet tegen een vergelijkbaar tarief kan herbeleggen. 

Dit herbeleggingsrisico kan een grote negatieve invloed hebben op het beleggingsrendement van een belegger in de loop van de tijd.

Om dit risico te compenseren, krijgen beleggers een hoger rendement op de obligatie dan op een vergelijkbare obligatie die niet opvraagbaar is.

Actieve obligatiebeleggers kunnen proberen het herbeleggingsrisico in hun portefeuilles te beperken door de potentiële afroepdata van hun verschillende obligaties te spreiden.

Dit beperkt de kans dat veel obligaties in één keer worden afgeroepen.

3. Inflatierisico en looptijd van de obligatie

Wanneer een belegger een obligatie koopt, verbindt hij of zij zich in wezen tot het ontvangen van een vast of variabel rendement voor de duur van de obligatie of ten minste zolang deze wordt aangehouden.

Maar wat gebeurt er als de kosten van levensonderhoud en de inflatie drastisch stijgen, en wel in een sneller tempo dan bij een inkomensbelegging?

Als dat gebeurt, zullen beleggers hun koopkracht zien afbrokkelen en mogelijk zelfs een negatief rendement behalen (opnieuw rekening houdend met de inflatie).

Anders gezegd, stel dat een belegger een rendement van 3% op een obligatie verdient.

Als de inflatie na de aankoop van de obligatie stijgt tot 4%, dan bedraagt het werkelijke rendement van de belegger (vanwege de daling van de koopkracht) -1%.

4. Rating Downgrades van obligaties

Het vermogen van een onderneming om te bestaan en haar schulden terug te betalen wordt vaak beoordeeld door grote ratinginstituten zoals Standard & Poor’s of Moody’s.

De ratings variëren van ‘AAA’ voor investeringen van hoge kredietkwaliteit tot ‘D’ voor obligaties die in gebreke blijven.

De beslissingen die deze bureaus nemen kunnen echt veel betekenen voor je beleggingen.

Als de kredietrating van een bedrijf laag is of het vermogen om terug te betalen in twijfel wordt getrokken, zullen de banken en kredietinstellingen hier rekening mee houden en kunnen zij het bedrijf een hogere rente in rekening brengen voor toekomstige leningen.

Dit kan een negatief effect hebben op het vermogen van het bedrijf om zijn schulden bij de huidige obligatiehouders af te lossen.

Dit kan van invloed zijn op jouw obligaties. 

5. Liquiditeitsrisico van obligaties

Terwijl er bijna altijd een markt is voor staatsobligaties, zijn bedrijfsobligaties niet altijd even gewild onder het grote publiek.

Het risico bestaat dat een belegger zijn bedrijfsobligaties niet snel kan verkopen vanwege een te kleine markt met weinig kopers en verkopers voor de obligatie.

Een lage koopinteresse in een bepaalde obligatie-uitgifte kan leiden tot aanzienlijke prijsvolatiliteit en mogelijk een negatieve invloed hebben op het totale rendement (bij verkoop) van een obligatiehouder.

Net als aandelen die handelen in een te kleine markt kan het zijn dat je jouw obligaties alleen voor een veel lagere prijs kunt verkopen. 

Voordelen van obligaties – waarom beleggen in obligaties? 

Hoewel er risico’s zitten aan het handelen in obligaties zijn er ook genoeg voordelen die je zal ondervinden bij de handel in obligaties.

Aangezien het van belang is dat je ook op de hoogte bent van deze voordelen hebben we hieronder de belangrijkste voordelen voor je onder elkaar op een rijtje gezet: 

1. Obligaties hebben een relatief laag risico

Het belangrijkste voordeel is dat je jouw geld veilig kunt stallen zonder al te veel risico’s.

Obligaties staan voor schuld en aandelen voor aandelenbezit.

In het algemeen is beleggen in obligaties veiliger dan beleggen in aandelen.

Dat komt omdat schuldhouders voorrang hebben op aandeelhouders.

Als een bedrijf bijvoorbeeld failliet gaat, hebben schuldhouders (schuldeisers) een voorsprong op de aandeelhouders.

In dit slechtst denkbare scenario krijgen de schuldeisers een deel van hun geld terug, terwijl de aandeelhouders vaak hun hele investering verliezen.

In termen van veiligheid worden obligaties van de Amerikaanse overheid (Treasury bonds) beschouwd als risicovrij.

Hoewel een obligatie met een looptijd van 30 jaar niet bepaald een hoog rendement is het behoud van kapitaal ook een goed doel.

Een obligatie maakt het namelijk mogelijk om je geld voor een lange tijd opzij te zetten.

2. Je weet wat je kunt verwachten voor het rendement

Over het algemeen zullen aandelen het op de lange termijn beter doen dan obligaties.

De obligaties presteren echter beter dan aandelen op bepaalde momenten in de economische cyclus.

Het is niet ongebruikelijk dat aandelen 10% of meer verliezen in een jaar.

Wanneer obligaties een deel van je portefeuille uitmaken kunnen ze ervoor zorgen dat niet alles in elkaar stort wanneer er een recessie op komst is.

Ook kunnen mensen in bepaalde situaties behoefte hebben aan zekerheid en voorspelbaarheid.

Zo zijn gepensioneerden vaak afhankelijk van de voorspelbare inkomsten die obligaties genereren.

Als je portefeuille alleen uit aandelen bestaat kan je van een koude kermis thuis komen bij een flinke crash.

Door het bezit van obligaties kunnen gepensioneerden met meer zekerheid voorspellen hoeveel inkomsten ze in hun latere jaren zullen hebben.

Een belegger die nog vele jaren tot zijn pensioen heeft, heeft voldoende tijd om eventuele verliezen uit perioden van terugval van aandelen in te halen.

3. Je verdient meer geld dan via de bank

De rente op obligaties is doorgaans hoger dan de depositorente die banken op spaarrekeningen betalen.

Als je dus spaart en het geld niet op korte termijn (in een jaar of minder) nodig hebt, geven obligaties je een relatief beter rendement zonder al te veel risico’s te lopen.

Zo kan je prima sparen voor je kinderen om ze te kunnen laten studeren zonder al teveel risico’s.

Het parkeren van je geld bij de bank is een begin, maar het levert je geen rendement op.

Met obligaties kunnen je kinderen over meer geld beschikken ten tijde van hun studie.

Dit zal zeker van pas komen. 

Obligaties kopen? Verstandig of niet? 

Mocht je zelf een buffer aan willen houden maar wil je dit niet op de bank laten staan dan kan het kopen van obligaties zeker geen verkeerde keuze zijn om te overwegen.

Zoals we al hebben laten zien kan je op een veilige manier obligaties aanhouden voor een langere periode.

Dit maakt het een soort alternatief voor de reguliere deposito rekening, alleen heb je dan een iets hoger rendement.

Hoeveel procent obligaties zou je moeten opnemen in je portefeuille?

Er is geen eenvoudig antwoord op de vraag hoeveel procent je moet beleggen in obligaties.

Vaak hoor je de oude regel die zegt dat beleggers hun verdeling over aandelen, obligaties en contanten moeten formuleren door hun leeftijd af te trekken van 100 jaar.

Het resulterende cijfer geeft aan welk percentage van het vermogen van een persoon moet worden belegd in aandelen, waarbij de rest wordt verdeeld tussen obligaties en contant geld. 

Volgens deze regel zou een 20-jarige 80% in aandelen en 20% in contanten en obligaties moeten beleggen, terwijl iemand die 65 jaar is 35% van zijn of haar vermogen in aandelen en 65% in obligaties en contanten zou moeten beleggen.

Echter zijn dit alleen maar richtlijnen.

Indien je namelijk niet zoveel risico wilt nemen als jongere is het altijd mogelijk om minder obligaties op te nemen in jouw portefeuille.

Voor het samenstellen van je portefeuille spelen veel factoren een rol.

Zo moet je onder ander kijken naar je beleggingshorizon, risicotolerantie, toekomstige doelstellingen, marktperceptie en het niveau van de activa en het inkomen.

Beleggen in obligaties uitleg – hoe koop ik obligaties? 

Goed, door al dit lezen heb je waarschijnlijk zelf ook interesse gekregen in het kopen van obligaties.

Als het aankomt op het kopen van obligaties zijn er twee verschillende manieren waarop je dit kunt doen.

Het is mogelijk om ze zelf te kopen, maar het is ook mogelijk om te beleggen in een beleggingsfonds.

Indien je ze zelf gaat kopen, wat de meeste mensen doen, dan moet je hiervoor een broker vinden.

Je kunt een broker zien als de effectenmakelaar die alle verschillende activa in het assortiment heeft.

Hier kan je naast obligaties bijvoorbeeld ook aandelen kopen.

Na het aanmaken van een account en het verstrekken van bepaalde documenten kun je zelf aan de slag met het kopen van obligaties. 

Waarom zou je zelf obligaties moeten kopen in plaats van via een beleggingsfonds?

De belangrijkste reden is dat het zelf kopen van obligaties over het algemeen iets goedkoper is.

Dit komt voornamelijk door het feit dat je bij een fonds gelijk fondskosten en beheerskosten zal betalen.

Als je het zelf koopt dan krijg je niet te maken met deze kosten.

Een voordeel van een fonds is wel weer dat je aardig wat geld moet hebben als je een zelfde soort spreiding wilt hebben.

Bij een bedrijfsobligatie ben je namelijk al snel 50.00 euro kwijt en bij een staatsobligatie al snel 1000 euro.

Veilige obligaties met hoog rendement – de beste staatsobligaties

Indien je een mooi rendement wilt halen zonder dat je hierbij te veel risico loopt dan zal je eigenlijk altijd uitkomen bij de staatsobligaties.

Nu zijn er alleen wel ontzettend veel verschillende soorten staatsobligaties om voor te kiezen.

Om je enig inzicht te geven hebben we de beste staatsobligaties van dit moment voor je onder elkaar gezet.

Met deze staatsobligaties zal ook jij een mooi rendement zonder al teveel risico weten te behalen: 

1. De iShares 1-3 jaar Treasury Bond ETF (SHY)

De iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) werd in 2002 opgestart door BlackRock Fund Advisors en heeft als doel de prestaties van de Barclays U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index te volgen. 

Deze bestaat uit Amerikaanse leningen met looptijden van één tot drie jaar.

SHY heeft een effectieve looptijd van 1,86 jaar en zijn participaties zijn voor 99% belegd in Amerikaanse schatkistinstrumenten.

Deze ETF biedt blootstelling aan kortlopende Amerikaanse schatkistcertificaten en richt zich op een specifiek segment van de markt voor Amerikaanse obligaties.

De kostenratio van het fonds is 0,15%.

Dit valt echt mee in verhouding tot andere obligatiefondsen. 

2. SPDR Barclays Intermediate Term Treasury ETF (ITE)

De SPDR Barclays Intermediate Term Treasury ETF (ITE) is in 2007 door SPDR opgericht om beleggingsresultaten te leveren die over het algemeen overeenkomen met de prestaties van de Barclays Intermediate U.S. Treasury Index.

ITE belegt voornamelijk in Amerikaanse schatkistcertificaten en obligaties met een looptijd van 1 tot 10 jaar.

De gemiddelde looptijd van ITE is ongeveer 4 jaar.

In september 2019 werd ITE omgedoopt tot de SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF.

Vanaf 11 november 2019 bedraagt de yield-to-maturity 1,79% en de kostenratio voor het fonds bedraagt 0,06%.

ITE is het meest geschikt voor beleggers die op zoek zijn naar veilige beleggingen in Amerikaanse staatsobligaties met een hoge rating en een middellange looptijd.

3. Vanguard Total Bond Market Index Fund (BND)

Het Vanguard Total Bond Market fonds volgt de Bloomberg Barclays U.S.

Aggregate Float Adjusted Index. De top holdings zijn Federal National Mortgage Association obligaties, T-notes en schatkistcertificaten. 

Net als AGG heeft BND alleen activa met een rating van AAA-BBB.

Het voordeel aan deze obligatie is dat er ook andere landen bij zitten.

Belangrijk om te vermelden is wel dat het hier alleen gaat om obligaties die verhandeld worden in dollars.

Voor jou als belegger maakt dit niet heel veel uit, de kosten worden namelijk automatisch doorberekent in Euro’s.

Een prima optie met een zeer grote scheiding.

Door het lage risico is het rendement ook iets lager.

Beste bedrijfsobligaties fondsen voor 2024 – welke kan ik kiezen? 

We hebben hierboven al de beste staatsobligaties voor je op een rijtje gezet.

Echter is het ook mogelijk om te kiezen voor de bedrijfsobligatiefondsen.

Hieronder hebben we de top drie van hoogrenderende bedrijfsobligatiefondsen voor 2024 geselecteerd met een totaal rendement van 1 jaar.

De fondsen van fondsen met minder dan €100 miljoen aan activa onder beheer (AUM) zijn uitgesloten.

Dit komt voornamelijk door het feit dat fondsen met een lage AUM-waarde soms onvoldoende liquiditeit hebben om gemakkelijk te beleggen.

Ook fondsen die niet openstaan voor nieuwe investeerders en fondsen met een minimale investering van meer dan €10.000 zijn uitgesloten.

Tijd om te kijken naar de beste bedrijfsobligatiefondsen voor 2024: 

1. Metropolitan West High Yield Bond Fund (MWHYX)

Dit fonds streeft ernaar om blootstelling te bieden aan het volledige universum van hoogrenderende obligaties, waarbij het zich in de loop van de kredietcyclus herpositioneert om de voor risico’s gecorrigeerde prestaties beter te beheren.

De topholdings van het fonds zijn obligaties van het bedrijf voor gezondheidszorgdiensten, HCA Healthcare Inc. (HCA); de leverancier van voedsel- en drankverpakkingen, Reynolds Consumer Products (REYN); en de leverancier van gezondheidszorg, Centene (CNC).

Hieronder zijn de belangrijkste gegevens van dit fonds terug te vinden: 

 • 1-jaarlijks totaal rendement: 4.1%
 • 1-jaar Dividendopbrengst: 4,10%
 • Uitgavenratio: 0,85%
 • Activa onder beheer: $436,9 miljoen
 • Fonds: Metropolitan West Funds

2. Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY)

Dit is ook een erg goed fonds om voor te kiezen als je op zoek bent naar fondsen voor bedrijfsobligaties.

FDHY belegt gewoonlijk ten minste 80% van zijn activa in hoogrenderende obligaties met als doel een hoog niveau van inkomsten en vermogensgroei te bereiken.

Momenteel zijn de topholdings van het fonds obligaties van zorgverlener, Centene; infrastructuurbedrijf, SBA Communications Corp. (SBAC); en kredietverstrekker, Fair Isaac Corp. (FICO).

Ook voor dit fonds zijn de belangrijkste gegevens over de rendementen en dergelijke hieronder terug te vinden: 

 • 1-jaarlijks totaal rendement: 2,8%.
 • 1-jaar Dividendopbrengst: 5,21%
 • Uitgavenratio: 0,45%
 • Activa onder beheer: $104,3 miljoen
 • Fonds: Fidelity Investments

3. Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW)

De Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF streeft ernaar de prestaties van de Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index te evenaren. 

Deze cap-weighted index is ontworpen om de prestaties van het laagrentende segment van de USD-uitgegeven high-yield bedrijfsobligatiemarkt te weerspiegelen.

De topholdings van het fonds zijn obligaties van de fabrikant van ruimtevaart componenten, TransDigm Group (TDG); mediabedrijf, Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. (CCO); en medische dienstverlener, Centene Corp.

De belangrijkste gegevens van dit fonds zijn: 

 • 1-jaarlijks totaal rendement: 1.5%
 • 1-jaar Dividendopbrengst: 4,74%
 • Uitgavenratio: 0,20%
 • Activa onder beheer: $151,3 miljoen
 • Fonds Familie: Xtrackers

Samenvatting – alternatief voor de spaarrekening

Als het goed is heb je door middel van de info uit dit artikel een beter beeld gekregen bij het kopen van obligaties.

Obligaties kunnen echt gezien worden als een soort alternatief voor je spaarrekening.

Wanneer je voor obligaties kiest sluit je in feite een lening af met een bepaald land, bedrijf of instelling.

In ruil voor het verstrekken van deze lening krijg je een bepaalde hoeveelheid rente, ook wel de coupon.

Deze rente kan in sommige gevallen oplopen tot wel 4%.

Belangrijk is wel om te weten dat er ook nadelen zitten aan het handelen in obligaties.

Zo loop je altijd het risico om je geld te verliezen wanneer de rente in een keer naar beneden gaat.

We hebben de belangrijkste voordelen en nadelen nog even voor je op een rijtje gezet:

 • Relatief weinig risico’s ten opzichte van aandelen

 • Hoger rendement ten opzichte van spaarrekeningen

 • Mogelijkheid om te beleggen in fondsen

 • Kan gebruikt worden voor zowel de lange als korte termijn

 • Er bestaat nog altijd het risico op faillissement

 • Het rendement is de laatste jaren gedaald

Uiteraard zijn er nog veel meer mogelijke soorten beleggingen.

Zo kan je onder andere beleggen in Futures en in opties.

Wil je hier meer over te weten komen dan raden wij je aan om de rest van de site ook even in de gaten te houden, hier kan je namelijk nog veel meer informatie vinden die mogelijk van belang kan zijn.

Dit zorgt ervoor dat je echt alles op een rijtje kan zetten voor een voldoende gespreid portfolio voor je beleggingen. 

chris
Op Beleggengids.nl helpen wij zowel beginnende als gevorderde beleggers met de juiste stappen om succesvol te gaan leren beleggen. En hiermee te gaan werken aan het behalen van mooie rendementen. Regelmatig delen wij ook vele waardevolle tips en technieken waarmee jij direct aan de slag kunt om dit succesvol toe te gaan passen. En leer je precies wat wel en niet werkt.

Gerelateerde berichten:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *