Wat is Marktvolatiliteit?

Heb je belegd in aandelen, opties of een ander financieel product?

Dan kunnen de koersen daarvan nog wel eens schommelen.

Indien er wordt gesproken van marktvolatiliteit dan is dat de mate waarin een koers van een financieel product beweegt.

Dit kan zowel positief zijn waarbij de koersen stijgen, als negatief waarbij de koersen dalen. 

Marktvolatiliteit kan flink schommelen

De marktvolatiliteit (ook vaak gewoon bekend als volatiliteit) is geen vaststaand gegeven maar varieert dus.

Iedereen weet dat koersen op de effectenmarkt nu eenmaal flink kunnen veranderen, mede onder invloed van allerlei factoren.

Grotere bedrijven zijn doorgaans vrij stabiel op de markt en dat betekent een minder hoge marktvolatiliteit van de koers van de aandelen.

De volatiliteit wordt van tevoren geschat.

Daarbij wordt altijd gekeken hoe de koers zich in het verleden ontwikkelde en op basis daarvan wordt de marktvolatiliteit bepaald.

Hoe hoger deze is, hoe meer koersveranderingen en beweging er op de markt is. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *