Wat is een Activa?

Als je als onderneming (maar ook als persoon) bezittingen hebt dan behoren deze tot de activa.

De activa is dus alles wat je als ondernemer bezit.

Deze worden doorgaans in twee groepen verdeeld, te weten de vaste activa en de vlottende activa.

Binnen de vaste activa is een onderscheid te maken tussen immateriële, materiële en financiële vaste activa.

Alles wat tot de vaste activa van een bedrijf wordt gerekend, is langer dan een jaar van nut voor de onderneming en wordt daarvoor dan ook ingezet. 

Vlottende activa van een onderneming

Heeft een onderneming bepaalde activa die korter dan een jaar gebruikt worden en die nut hebben voor het bedrijf?

Dan staan deze bekend onder de naam vlottende activa.

Hierbij kun je onder andere denken aan effecten (waarin belegd kan worden op de beurs), liquide middelen, vorderingen, werk waar men mee bezig is en voorraden.

Dit alles samen vormt dan de vlottende activa van een onderneming en speelt een belangrijke rol in het voortbestaan. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *