Wat is een Atomic Swap?

Een ”atomic swap”, ook bekend als een ”cross-chain atomic swap” of cryptocurrency atomic swap, is een gedecentraliseerde methode voor het uitwisselen van cryptocurrencies tussen twee verschillende blockchain-netwerken zonder de tussenkomst van een tussenpersoon of een centrale uitwisseling.

Het bijzondere aan atomic swaps is dat ze twee partijen in staat stellen om gelijktijdig en veilig activa uit te wisselen, waarbij beide partijen ofwel de transactie voltooien ofwel geen van beiden, zonder risico op verlies van activa. Laten wij snel verder kijken hoe atomic swaps werken in de wereld van crypto.

Atomic Swap in Crypto

Atomic swaps zijn ontworpen om enkele van de nadelen van centrale uitwisselingen te vermijden, zoals het risico op hacks, vertragingen en afhankelijkheid van derden. Lees hier hoe een atomic swap werkt:

  1. Partijen: Stel dat er twee partijen zijn, Anneke en Bob, die verschillende cryptocurrencies bezitten die ze willen uitwisselen. Anneke heeft bijvoorbeeld Bitcoin (BTC) en Bob heeft Litecoin (LTC).
  2. Slimme contracten: Beide blockchain-netwerken moeten slimme contracten ondersteunen om atomic swaps mogelijk te maken. Slimme contracten zijn zelfuitvoerende contracten met vooraf bepaalde voorwaarden.
  3. Voorwaarden stellen: Anneke en Bob komen overeen om een atomic swap uit te voeren met bepaalde voorwaarden, zoals de hoeveelheid activa die wordt uitgewisseld en de uitwisselingskoers.
  4. Hashlocks en timelocks: Beide partijen genereren een geheim hashlock en stellen een timelock in. Het hashlock is een cryptografische hash van het geheime wachtwoord dat moet worden geraden om de transactie te voltooien. De timelock bepaalt hoe lang de transactie actief blijft.
  5. Transacties: Anneke en Bob creëren afzonderlijke transacties op hun respectieve blockchain-netwerken die de activa vergrendelen met de hashlock en timelock.
  6. Openbaarmaking van het geheime wachtwoord: Nadat de transacties zijn gemaakt, onthullen Anneke en Bob hun geheime wachtwoorden aan elkaar. Als de wachtwoorden overeenkomen met de hashlocks, kunnen ze de transacties voltooien en de activa ontgrendelen.
  7. Transacties voltooien: Als beide wachtwoorden overeenkomen, kunnen de transacties worden uitgevoerd, en Anneke ontvangt de Litecoin van Bob, terwijl Bob de Bitcoin van Anneke ontvangt.
  8. Geen risico: Als een van beide partijen hun wachtwoord niet onthult of als de voorwaarden niet worden vervuld, wordt de transactie automatisch geannuleerd, en geen van beiden verliest hun activa.

Atomic swaps stellen gebruikers in staat om activa uit te wisselen tussen verschillende blockchain-netwerken op een veilige en gedecentraliseerde manier, zonder vertrouwen te stellen in tussenpersonen. Dit draagt bij aan de samenwerking en decentralisatie van de cryptomarkt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *